Minder werken: tijdkrediet, zorgverlof en ouderschapsverlof

ACV-affiche - tijd nodig voor andere dingen
Het ACV hecht veel belang aan de kwaliteit van werken. Werkbaar werk is voor het ACV geen holle slogan. Een belangrijk onderdeel van werkbaar werk is de mogelijkheid voor werknemers om hun werk beter te combineren met hun gezin en privéleven. 
In de privésector kunnen de werknemers hun loopbaan tijdelijk onderbreken naargelang twee formules:

Tijdskrediet

Je kan tijdkrediet nemen in de vorm van een onderbreking of arbeidsduurvermindering. De werknemer kan voltijds tijdkrediet opnemen, of kiezen voor een loopbaanvermindering, halftijds of 4/5. 55-plussers kunnen eveneens een beroep doen op tijdkrediet (landingsbanen). 

Thematische verloven

Er bestaan vier zogenaamde ‘thematische verloven’ ook wel zorgverlof genoemd: het ouderschapsverlof (opvang van een nieuwgeboren of geadopteerd kind), het verlof voor het verstrekken van pleegzorg (opvang van een geplaatst kind), het verlof voor palliatieve zorgen (verzorging van een stervende persoon) en het verlof voor medische bijstand (verzorging van een ernstig ziek familielid). Tot slot kan je ook verlof opnemen als je kind wordt gehospitaliseerd.
In deze rubriek:

Handige ACV-brochures

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.