Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof
Wat is ouderschapsverlof? Hoelang kan ik ouderschapsverlof nemen? Hoe kan ik een aanvraag indienen? Het ACV informeert je.

Wat is ouderschapsverlof?

Werknemers met jonge kinderen kunnen ouderschapsverlof opnemen. Dit met het oog op de opvoeding van jonge kinderen. Ouderschapsverlof mag niet worden verward met moederschapsverlof of geboorteverlof (10 dagen na de geboorte, voorheen vaderschapsverlof genoemd). Het ouderschapsverlof kan worden genomen vanaf de geboorte tot het kind 12 jaar wordt. In geval van adoptie kan ouderschapsverlof worden genomen gedurende een periode die loopt vanaf de inschrijving van het kind in de gemeente als deel uitmakend van het gezin van de werknemer en dit tot het kind 12 jaar wordt. De leeftijdsgrens is 21 jaar wanneer het kind gehandicapt is.

Hoelang kan ik ouderschapsverlof nemen?

Ouderschapsverlof kan je in drie vormen nemen:
  • Volledige schorsing van de arbeidsprestaties gedurende een periode van vier maanden die kan worden opgesplitst in periodes van 1 maand.
  • Als je voltijds bent tewerkgesteld, kan je gedurende een periode van 8 maanden, splitsbaar in periodes van 2 maanden, overstappen op halftijds werken (vermindering van de werktijd met de helft).
  • Als je voltijds bent tewerkgesteld, kan je gedurende een periode van 20 maanden, splitsbaar in periodes van 5 maanden, overstappen op 4/5  (vermindering van de werktijd met 1/5).

Hoe dien ik een aanvraag in?

Je brengt je werkgever ten minste 2 maanden en ten hoogste 3 maanden vooraf op de hoogte. Je verwittigt per aangetekende brief of door overhandiging van de brief tegen ontvangstbewijs. De werkgever kan het verlof maximaal 6 maanden uitstellen om redenen die betrekking hebben op de werking van de onderneming, op voorwaarde dat hij zijn beslissing binnen de maand na de aanvraag meedeelt. In dat geval kan het verlof worden genomen na de 12e verjaardag van het kind.
Je moet in de periode van 15 maanden vóór de aanvraag gedurende 12 maanden tewerkgesteld zijn geweest door de werkgever.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Tijdkrediet
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer Sociale Wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.