Loonenquête

  • Ben je benieuwd naar de lonen in je sector?
  • Wil je wel eens weten hoeveel andere werknemers, die hetzelfde beroep uitoefenen, verdienen?
  • En hoe zit het met de extralegale voordelen binnen jouw sector of beroepsgroep?
  • Verdien jij minder of meer in vergelijking met jouw leeftijdsgenoten?
Het antwoord op deze vragen kan je te weten komen, als je de loonenquête invult!

Waarom deze loonenquête?

Het ACV ontwikkelde een enquête om na te gaan wat de reële lonen in België zijn. Door de enquête in te vullen, komen heel wat gegevens over verschillende beroepen en sectoren in onze databank. Dankzij jouw gegevens, kan er een betrouwbare vergelijking gemaakt worden.
In de loonenquête zal je een aantal vragen met betrekking tot je beroepsleven moeten beantwoorden, zoals: ‘Hoe oud ben je?’, ‘Hoe lang werk je al?’, ‘Welk beroep oefen je uit?’
Na de vragenreeks wordt alles onmiddellijk verwerkt en krijg je een resultatenpagina te zien: je loon wordt vergeleken met dat van anderen in je sector, met mensen van je leeftijd enz. Er wordt ook een vergelijking gemaakt van de extralegale voordelen.

Voorbeelden resultatenpagina

Meer info voor leden

ACV-leden kunnen op de resultatenpagina doorklikken om de wettelijke loonschalen van hun paritair comité (PC) te raadplegen. Er zijn ongeveer tweehonderd paritaire comités (PC's) in België. In deze PC’s worden voor de meeste sectoren aparte afspraken gemaakt over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Deze afspraken zijn wettelijk afdwingbaar en gelden voor alle werkgevers die vertegenwoordigd zijn in die sector.
Wanneer je doorklikt naar de informatie over je paritair comité kom je heel wat te weten over de loon- en arbeidsvoorwaarden binnen je sector.