Hospitalisatieverzekering

Loon-extralegale voordelen-hospitalisatieverzekering
Deze verzekering betaalt de kosten die normaal ten laste zijn van de patiënt na tussenkomst van de sociale zekerheid volledig of gedeeltelijk terug. Meestal geldt er een franchise. Als de ziekenhuisfactuur bijvoorbeeld 1.000 euro bedraagt en er een franchise van 100 euro geldt, dan betaalt de hospitalisatieverzekering maximum 900 euro terug.

Wat is een hospitalisatieverzekering?

Deze verzekering betaalt de kosten die normaal ten laste zijn van de patiënt na tussenkomst van de sociale zekerheid volledig of gedeeltelijk terug. Meestal geldt er een franchise. Als de ziekenhuisfactuur bijvoorbeeld 1.000 euro bedraagt en er een franchise van 100 euro geldt, dan betaalt de hospitalisatieverzekering maximum 900 euro terug. 
Het staat de werkgever vrij de voordelen van de collectieve hospitalisatieverzekering zelf aan te passen (premies, waarborgen, begunstigden buiten de onderneming, maximumleeftijd voor het gezin enz.). De hospitalisatieverzekering verschilt dan ook naargelang de onderneming. 
In sommige ondernemingen dekt de verzekering ook de pre- en postoperatieve kosten. Zeer uitzonderlijk dekt de hospitalisatieverzekering alle medische kosten. 

Wie heeft er recht op?

Iedereen die een regelmatig maandloon ontvangt en werkt voor een onderneming die koos voor een hospitalisatieverzekering. Meestal zijn de echtgenoot (of de wettelijk samenwonende partner) en de kinderen (tot ze meerderjarig zijn) ook gedekt.

Wie betaalt wat?

Vaak betaalt de werkgever alle of een deel van de premies voor de collectieve hospitalisatieverzekering. 
Het bedrag dat maandelijks verschuldigd is aan de verzekeringsmaatschappij kan op drie manieren worden betaald:
  • de premies voor de collectieve hospitalisatieverzekering zijn voor 100% ten laste van de werkgever. De werknemer betaalt dus niets; 
  • de werkgever en de werknemer betalen elk een deel van de premies. Het deel van beiden wordt vrij bepaald op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst;   
  • de kosten zijn voor 100% ten laste van de werknemer. De werkgever zorgt enkel voor het administratieve gedeelte.

Wat als ik van werk verander?

Als je van werkgever verandert, kan je de collectieve hospitalisatieverzekering zelf overnemen zonder dat je een nieuw medisch onderzoek moet ondergaan. Voorwaarde is wel dat je  minstens twee jaar ononderbroken verzekerd was via een hospitalisatieverzekering.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!