Financiele participatie

Loon-extralegale voordelen- financiële participatie
Ondernemingen stellen aan hun werknemers voor om gedeeltelijk beloond te worden via aandelen van het bedrijf of via andere vormen van winstparticipatie. Als de onderneming het financieel beter doet, ofwel winst maakt, profiteer je daar als werknemer van mee. Deze vorm van beloning is wettelijk bepaald.

Wat betekent financiële participatie van de werknemers?

Ondernemingen stellen aan hun werknemers voor om gedeeltelijk beloond te worden via aandelen van het bedrijf of via andere vormen van winstparticipatie. Als de onderneming het financieel beter doet, ofwel winst maakt, profiteer je daar als werknemer van mee. Soms wordt financiële participatie gebruikt om werknemers aan te zetten om (nog) beter en harder te werken. 
Deze vorm van beloning is wettelijk bepaald.
Deze participatievormen zijn bij wet toegelaten (en tellen niet mee bij het loon):
  • Winstparticipatie: uitgekeerd in geld (hierop betaal je een RSZ-solidariteitsbijdrage van 13,07% en een belasting van 25%)
  • Kapitaalparticipatie: uitgekeerd in aandelen (15% belasting)
  • Coöperatieve participatievenvennootschap: je ontvangt dividenden van aandelen in een coöperatieve, groepsvennootschap.
  • Investeringsspaarplan: de KMO leent aan de werknemer en je ontvangt rente op de uitgeleende sommen  (15% belasting).

Wat vindt het ACV hiervan?

Het ACV vindt dat deze vorm van beloning kan, maar beperkt moet blijven, net zoals andere alternatieve beloningssystemen als maaltijdcheques of ecocheques. Deze alternatieve beloning beperkt immers het vergoeden van loon in baar geld, waarover je vrij kan beschikken. De sociale zekerheid wil het fenomeen van alternatieve beloning ook liever afbakenen, want men geeft deze voordelen vaak om geen belastingen en sociale bijdragen te moeten betalen… 
DUS: Een hoger loon of deelname in de winst van je bedrijf? Ga toch maar voor dat hoger loon, daar ben je tenminste zeker van.

Wat zijn niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao 90)?

Dit zijn voordelen die gebonden zijn aan de collectieve resultaten van de onderneming (of van een groep van werknemers). Ofwel voordelen die je kan krijgen als jouw afdeling goede resultaten heeft geboekt. Het moet daarbij gaan om, volgens de wet, ‘duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare, meetbare en verifieerbare doelstellingen’. De doelstellingen die voorop staan om dergelijk voordeel te ontvangen, moeten dus heel duidelijk beschreven staan. Ze zijn niet alleen van financiële aard. Het kunnen ook andere doelstellingen zijn waar naar gestreefd moet worden. 
Deze vorm van voordelen kan toegekend worden als er een in de onderneming een cao rond is afgesloten. Onder een bepaald jaarlijks bedrag, zijn de voordelen onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33%. Ze zijn niet onderworpen aan andere sociale of fiscale inhoudingen. 
Deze voordelen kunnen niet in rekening gebracht worden om te bepalen of het loon conform het gewaarborgd maandelijks minimuminkomen is. Dit wil zeggen: je moet als gewone bezoldiging dit minimuminkomen krijgen, de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen kunnen daar bovenop komen. 

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Het loon
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!