Eindejaarspremie

Loon eindejaarspremie of dertiende maand
In bepaalde sectoren en ondernemingen, heb je recht op een eindejaarspremie. 
Niet elke werknemer in België krijgt een eindejaarspremie. 
Indien het recht vastgelegd is, in het meest voorkomende geval, gebeurt de betaling van de eindejaarspremie onder een vorm van een dertiende maand. Het bedrag van de eindejaarspremie komt dan overeen met het gemiddelde maandloon van het afgelopen jaar.

Wanneer heb je recht op een eindejaarspremie?

In bepaalde sectoren en ondernemingen, heb je recht op een eindejaarspremie. Niet elke werknemer in België krijgt een eindejaarspremie. Je hebt er recht op als:
  • Het recht is vastgelegd in een sectorale of ondernemings-cao;
  • Of is vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst;
  • Of als het een gewoonte is in de onderneming om elk jaar aan iedere werknemer een vast bedrag uit te betalen;
  • Of wanneer er een eenzijdige verbintenis/belofte is van de werkgever om deze eindejaarspremie uit te betalen.

Is een eindejaarspremie een vorm van loon?

Een eindejaarspremie wordt als loon beschouwd; dit betekent dat het onderworpen is aan RSZ en bedrijfsvoorheffing. Deze bedrijfsvoorheffing ligt vast op 16,15% van het totale bedrag. Het bedrag van de eindejaarspremie is ook afhankelijk van sector en onderneming.

Wat zijn de meest voorkomende eindejaarspremies?

Een dertiende maand. Het bedrag komt dan overeen met het gemiddelde maandloon van het afgelopen jaar. Een vast bedrag uitgedrukt in een percentage van het ontvangen loon tijdens de afgelopen periode. Een vast bedrag, forfaitair uitgedrukt.

Wat gebeurt er met mijn eindejaarspremie bij ontslag of vertrek?

Als je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd voor het einde van het jaar, krijg je normaliter een eindejaarspremie berekend op basis van de tewerkstellingsperiode van datzelfde jaar. In de meeste sectoren is dit recht gewaarborgd als de werkgever het ontslag geeft. Meestal is er geen recht als de werknemer zelf vertrekt.

Eindejaarspremie in de uitzendsector

Uitzendkrachten hebben zoals de grote meerderheid van de 'gewone' werknemers uit de privé- en publieke sector, recht op een eindejaarspremie. 
Deze premie wordt niet rechtstreeks door je uitzendfirma uitbetaald, maar wordt - dankzij een financiële bijdrage van alle uitzendkantoren - door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten uitbetaald.
  • Lees meer over de voorwaarden op ACV-interim.be

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
  • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!