Tijdkrediet: landingsbanen

Zorgverlof-ernstige ziekte familielid

OPGELET: onze pagina's over tijdskrediet worden momenteel herzien

We zijn bezig met de herziening van de webpagina's over tijdskrediet. 
De Nationale Arbeidsraad sloot in december 2016 een nieuwe cao die het tijdkrediet met motief uitbreidt naar 51 maanden. Het tijdkrediet zonder motief werd afgeschaft. Daarnaast bevatte het akkoord een reeks andere verbeteringen aan het tijdkrediet en het ouderschapsverlof.
Voorlopig vindt je op deze website nog de uitleg van de regels zoals ze golden tot en met 31 maart 2017. 

Vermindering van arbeidsprestaties met 1/5

Oudere werknemers hebben het recht om over te schakelen op een halftijds arbeidsstelsel of hun arbeidsprestaties met 1/5 te verminderen volgens dezelfde modaliteiten als in het kader van het gewone tijdskrediet, maar zonder maximumduur; deze formule kan dus lopen tot aan het pensioen van de werknemer.  Daarentegen geldt wel dezelfde minimumduur (3 maanden voor halftijds, 6 maanden voor 1/5).
Om van dit recht te kunnen genieten, moet de werknemer:
 • een anciënniteit van 24 maanden bij de werkgever hebben;
 • een beroepsloopbaan als loontrekkende hebben van in principe 25 jaar.
Voor deze begrippen verwijzen we naar de uitleg met betrekking tot het gewone tijdkrediet.
De minimumleeftijd voor een landingsbaan bedraagt in principe 60 jaar. In sommige gevallen kan deze leeftijd worden verlaagd naar 55 jaar. Hieronder lees je daar meer over.

Voorwaarden voor 55-plussers

De leeftijd voor een landingsbaan wordt verlaagd naar 55 jaar in volgende gevallen:
 • de werknemer heeft ten minste 35 loopbaanjaren, volgens de definitie die van toepassing is op SWT (brugpensioen)
 • de onderneming is erkend als in moeilijkheden of herstructurering volgens de reglementering rond SWT 
 • de werknemer werd tewerkgesteld:
  * in een zwaar beroep in de zin van SWT-reglementering
  * ofwel gedurende 5 jaar in de loop van de laatste 10 jaar
  * ofwel gedurende 7 jaar in de loop van de laatste 15 jaar
  * in een stelsel van nachtarbeid gedurende minstens 20 jaar
  * in de bouwsector en beschikt over een attest afgeleverd door de arbeidsgeneesheer dat zijn ongeschiktheid om zijn beroepsactiviteit voort te zetten bevestigd.

Geleidelijke verhoging van de leeftijd

De leeftijd van 55 jaar wordt geleidelijk aan opgetrokken volgens het volgende tijdschema:
 • 56 jaar op 1 januari 2016;
 • 57 jaar op 1 januari 2017;
 • 58 jaar op 1 januari 2018;
 • 60 jaar op 1 januari 2019
Afwijken van deze geleidelijke verhoging is mogelijk in het kader van een cao van de NAR. Voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering moet deze afwijking opgenomen zijn in een cao die wordt afgesloten ter gelegenheid van een herstructurering in een sectorcao.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):
 • Tijdskrediet
 • Zin om de volledige ACV-Wegwijzer sociale wetgeving te consulteren? Surf naar onze 'Wegwijzer'. Daar vind je alle fiches netjes en gestructureerd bij elkaar gezet. Een extra ledenservice!

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.