Derdenorganisaties

Derdenorganisaties
Als werknemer kun je op vele plaatsen opleidingen volgen. Naast de publieke opleidingsinstellingen bestaan er ook nog tal van private opleidingsinstellingen bij wie je opleidingen kunt volgen. 
  • Bekijk opzoekingsdatabanken onder ACV Bijblijven.

Welke opleidingen kun je volgen?

Het aanbod ‘andere’ opleidingen dat je kunt volgen is zeer uitgebreid. Sommige opleidingen zijn bedoeld om een beroep aan te leren. Andere opleidingen zijn eerder bedoeld om jezelf als persoon te verrijken. 

Certificering

Sommige private opleidingsinstellingen reiken na het succesvol beëindigen van de opleiding een getuigschrift of ‘diploma’ uit. De waarde van het verkregen getuigschrift/’diploma’ is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de geboden opleiding.
 
Indien je met deze opleiding je positie op de arbeidsmarkt wil versterken, vraag je bij de opleidingsinstelling op voorhand best goed na welke waarde het getuigschrift/’diploma’ heeft. Doe ook navraag in de sector waar je aan de slag gaat. 
Goed om weten
Alhoewel sommige opleidingsverstrekkers spreken over diploma’s zijn enkel opleidingsinstellingen verbonden aan het departement onderwijs bevoegd om diploma’s uit te reiken. 

Kostprijs

De kostprijs van deze opleidingen loopt sterk uiteen. Sommige opleidingen zijn vrij goedkoop, terwijl andere weer heel duur zijn. 
Sommige sectorfondsen betalen je een deel van de opleidingskosten terug. 

Opleidingsmodaliteiten

Hoe de opleidingen georganiseerd worden verschilt van instelling tot instelling. Sommige opleidingen worden gegeven in (kleine) groepjes. Andere verlopen vooral via afstandsleren. Soms wordt verwacht dat je een stage doet.