Waarom dienstencheques en PWA's?

Dienstencheques

Dienstencheques

Het systeem van de dienstencheques probeert de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen te bevorderen. Volgens de huidige wetgeving gaat het om huishoudelijke hulp aan privépersonen:
  • bij de gebruiker thuis: schoonmaken, wassen, strijken, verstelwerk, maaltijden bereiden;
  • buiten de woonst van de gebruiker: boodschappen doen, strijken, het vervoer van personen met een verminderde mobiliteit.
Eén van de streefdoelen van het systeem is dat deze activiteiten, die vaak ‘in het zwart’ worden uitgeoefend, voortaan in een normaal arbeidskader verlopen. Deze diensten worden geleverd door ondernemingen die een erkenning kregen van de RVA.
Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de de dienstencheques overgeheveld naar de Gewesten. Sinds 1 januari 2016 moeten de cheques worden besteld bij het Gewest de hoofdverblijfplaats van de gebruiker. Voorlopig heeft geen enkel Gewest al de regels veranderd.

Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA)

De PWA’s werden opgericht in 1987. Ze zijn in zekere zin de voorlopers van het systeem van de ‘dienstencheques’. Aanvankelijk bood het de mogelijkheid aan langdurig werklozen om ‘kleine werkjes’ uit te voeren zonder dat ze hun werkloosheidsuitkering kwijt raakten. Het systeem werd nadien uitgebreid en verplicht gemaakt. Alle gemeenten moesten een PWA oprichten gericht op personen die al een zekere tijd werkloos waren.
In het Vlaams Gewest kondigt zich een hervorming aan naar een systeem van Wijkwerken. Vooralsnog blijven de oude federale regels gelden.

Wegwijzer sociale wetgeving

 
Ben je ACV-lid? Zorg dan dat je bent ingelogd op deze site en grasduin in onze fiches van de jaarlijkse Wegwijzer Sociale Wetgeving.