Analyse van de loonkloof in de sociale balans

Grote ondernemingen in België moeten een jaarrekening publiceren. In de sociale balans die daarbij hoort, kunnen we de gemiddelde bruto personeelskost per jaar en per uur voor mannen en vrouwen binnen de onderneming berekenen. Wij deden dit voor de gegevens van het boekjaar 2016 die al beschikbaar zijn bij de NBB.

Hoe groot is de loonkloof in jouw onderneming?

Je kan in de lijsten via de link hieronder jouw onderneming opzoeken om te zien hoe groot die verschillen zijn.

Ondernemingen publiceren niet altijd de juiste cijfers

Loonkloof in bruto loon per jaar
Elk jaar merken we dat er ondernemingen zijn die fictieve cijfers publiceren. Voor het brutojaarloon voor mannen versus vrouwen zijn er 22 ondernemingen die zogezegd identiek dezelfde lonen hebben omdat ze eenvoudigweg de regel van drie toepassen. Ze bekijken het totaal aantal voltijdsequivalenten voor de mannen en de vrouwen, nemen vervolgens hun totale personeelskost en verdelen die procentueel volgens het aantal voltijdsequivalenten over de mannen en de vrouwen.  Daardoor wordt op papier gemiddeld exact evenveel betaald per jaar aan de mannen en de vrouwen, maar dat is uiteraard fictief. Dit zou betekenen dat mannen en de vrouwen gemiddeld precies dezelfde tijdsstelsels, functies, anciënniteit, bonussen en premies zouden hebben tot twee cijfers na de komma op jaarbasis, wat wel een miraculeus toeval zou zijn.
Loonkloof in bruto loon per uur
Voor de bruto uurloonkost publiceren zelfs 27% van de ondernemingen cijfers die zo’n klein verschil vertonen tussen mannen en vrouwen, dat dit onmogelijk is. Dit betekent dat ze gewoon de personeelskost mannen en vrouwen nemen, en vervolgens niet de werkelijk gepresteerde uren publiceren. Maar die uren procentueel verdelen volgens de totale personeelskost, zodat de loonkloof op basis van het gemiddelde uurloon hier nul wordt. Dat is ook onmogelijk omdat dat zou betekenen dat de mannen en de vrouwen in die onderneming gemiddeld dezelfde looncategorie, dezelfde functie, dezelfde leeftijd, dezelfde anciënniteit zouden hebben, en ook gemiddeld evenveel betaalde overuren, evenveel ziektedagen, evenveel klein  verlet. Dat zou wel ongelooflijk toevallig zijn.
Hieronder vinden jullie de bestanden met enkel de ondernemingen die onwaarschijnlijke cijfers publiceren:
Deze fictieve cijfers beletten een analyse van de loongegevens om na te gaan of de bruto loonkloof (die groot kan zijn, maar die ook kan voorkomen in ondernemingen die absoluut niet discrimineren tussen mannen en vrouwen, zoals bv een voetbalclub met duurbetaalde mannelijke spelers of een vliegmaatschappij met duurbetaalde mannelijke piloten)  al dan niet te wijten is aan externe factoren, dan aan interne factoren, zoals bv. discriminerende barema’s of een personeelsbeleid dat niet dezelfde promotiekansen geeft aan vrouwen in vergelijking met mannen.
Heb je vragen over deze cijfers?
Je kan met vragen en problemen over deze cijfers altijd terecht bij de EFI-deskundige van je verbond. Je secretaris kan je zeker in contact brengen met deze persoon. Via de EFI-deskundige kan je ook de revisor aanspreken die de jaarrekening controleert en certificeert. Hij is een onafhankelijke die als taak heeft de getrouwheid van de cijfers van de sociale balans na te gaan.