Het ACV keurt het interprofessioneel akkoord 2019-2020 goed!

In de huidige politieke situatie is het interprofessioneel akkoord de enige kans op sociale vooruitgang voor werkers:
  • Een bruto loonopslag (1,1%) bovenop de index (3,4%). Met een IPA krijgen ook werknemers in kmo’s en syndicaal zwakkere sectoren uitzicht op die opslag.
  • Voor zware beroepen, lange loopbanen en bedrijven in moeilijkheden en herstructurering blijven landingsbanen en SWT beneden de 60 jaar mogelijk: 4/5 landingsbanen vanaf 55 jaar, halftijdse landingsbanen vanaf 57 jaar en SWT vanaf 58 of 59 jaar.
  • Een automatische verhoging van het interprofessioneel minimumloon met 1,1% op 01/07/2019, bovenop de index. En dit voor het eerst in 10 jaar. Met bijkomend het engagement om een tweede, substantiële verhoging later in het jaar te onderhandelen.
  • Een hogere tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. En ook de eerste 5 km worden voortaan vergoed.
  • Een serieuze verhoging van pensioenen en uitkeringen, bovenop de index. De minima gaan omhoog met 2 à 3,5%. 
Zonder dit IPA zouden de mensen met de laagste lonen, de oudere werknemers, de werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk pendelen, de werknemers in de kmo’s, de gepensioneerden,… de grote verliezers zijn. 
Uiteraard vindt het ACV nog altijd dat de nieuwe loonnormwet een wet vol sjoemelsoftware is. Uiteraard zullen we ons hiertegen blijven verzetten. 
En uiteraard moet een nieuwe regering deze draak van een wet aanpassen. En uiteraard is het ACV niet gediend met politici die het akkoord in twijfel trekken. Dit akkoord is één en ondeelbaar.
26 maart 2019: download dit persbericht (pdf-bestand)
Download hier onze pamfletten (pdf-bestanden):

Contacteer de ACV pers- verantwoordelijke

Journalist? Fotograaf of redacteur?

Vragen? Meer info? Contacteer:
  • David Vanbellinghen
    02 246 34 82
    0477 37 88 17